ŠTO JE LAG?

 

Lokalna akcijska grupa (LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je

osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

LAG funkcionira na mehanizmima LEEADER pristupa

 

ŠTO JE LEADER?

 

LEADER je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe

 

Cilj LEADER pristupa je promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva. Osnovi ciljevi LEADER pristupa unutar PRR su :

 

poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući dobrobit,

stvaranje novih, održivih mogućnosti zarade, očuvanje i stvaranje novih radnih mjesta, diversifikacija gospodarskih aktivnosti.

Ohrabrivanje i razvoj aktivnosti ruralnog stanovništva da zajednički djeluje putem projekata suradnje, razvijanje integriranih lokalnih razvojnih strategija i pripremanje njihove provedbe, promicanje lokalnih inicijativa i partnerstava uključivanjem lokalnih zajednica,poslovnih predstavnika i predstavnika lokalne uprave,

transfer postignuća, iskustava i stručnog znanja, te dostupnost informacija i zaključaka putem mreže.

 

 

 

CILJEVI LAG-a

 

Zajedničkom razvojnom strategijom osmisliti će se novi projekti koji će povezati područje oko Save. Razvoj turizma, prometne povezanosti, poljoprivrede i proizvodnje. Stvaranje zajedničkih proizvoda i brandova. Okrupnjavanje ponude

 

 

LAG SAVA – DO SADA

 

  • 11 jedinica lokalne samouprave
  • Ostvarena sredstva Mjere 19.1.
  • Održano 10  sjednica upravnog odbora
  • Izrađena Lokalna razvojna strategija
  • Podnesena prijava na natječaj Mjere 19.2.
  • Određena članarina

 

 

 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjera 19.3. “Priprema i

provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjera 19.4. “Tekući troškovi i animacija” u

okviru Mjere 19 “LEADER - CLLD”

LAG SAVA

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Copyright © LAG SAVA. Kreativa - sjedipet.hr.  All Rights Reserved 2016.

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Podmjera 19.1  "Pripremna pomoć u okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

UDIO SUFINANCIRANJA : 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja