LAG SAVA

 

Ured Zaprešić:

Zelengaj 15

10290 Zaprešić

Pon-Pet : 7:00-15:00

Rad sa strankama: 09:00-13:00 (ili prema dogovoru)

 

mail: maja.cicko@lagsava.hr

tel: 01 4008 135

mob: 095 5937 630

 

Uredovni dani:

PON, SRI, PET: Jastrebarsko (Ul. Tadije Smičiklasa 3) od 08:00-16:00

UTO: Klinča Sela (Kolodvorska 4)od 09:00-15:00

ČET: Stupnik (Gornjostupnička 33) od 09:00-15:00

 

mail: marijana.jurak@lagsava.hr

mob: 095 4433 226

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjera 19.3. “Priprema i

provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjera 19.4. “Tekući troškovi i animacija” u

okviru Mjere 19 “LEADER - CLLD”

LAG SAVA

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Copyright © LAG SAVA. Kreativa - sjedipet.hr.  All Rights Reserved 2016.

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Podmjera 19.1  "Pripremna pomoć u okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

UDIO SUFINANCIRANJA : 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja