Podmjera 19.2., 19.3., 19.4. - U TIJEKU

 

LAG SAVA 20. veljače 2017. g. potpisao je  Ugovor o dodjeli  sredstava  za provedbu Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ovim Ugovorom  dodijeljena su prava na sredstva u najvišem iznosu od 9.346.577,85 HRK  za cijeli period provedbe PRR 2014-2020. Od navedenog iznosa 75% odnosno točno 7.121.202,17 HRK ( 946.050,00 EUR) namijenjeno je za projekte sa područja LAG-a kojima  će  se prihvatljivi korisnici  javljati na natječaje koje će LAG objavljivati u periodu od 2017-2020.

LAG  SAVA  na Natječaj za Podmjeru 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«– provedba tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. prijavio se 1. srpnja 2016. godine.  Početkom studenog 2016. dobivena je Privremena  odluka o odabiru LAG-a SAVA koja je potvrđena u mjesecu siječnju 2017. dok su u veljači potpisani Ugovori o dodjeli sredstava s APPRRR-om. 54  lokalne akcijske grupe u Hrvatskoj su uspješno aplicirale na natječaj i potpisale ugovor o dodjeli sredstava. Svim LAG-ovima  u idućem razdoblju predstoji  prvo potpisivanje Sporazuma sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  kako bi se LAG-ovima delegirao dio ovlasti APPRRR-a, te kako bi mogli započeti s objavom natječaja.

Trenutno je u tijeku promjena Pravilnika  za provedbu podmjera 19.2. 19.3. i 19.4. kako bi se utvrdio način  objave natječaja  za dodjelu sredstava iz potpisanih Ugovora. Prve obajve LAG –natječaja mogu se očekivati  u listopadu 2017. g.

Ovo su prva decentralizirana sredstva namijenjena isključivo lokalnim zajednicama koje obuhvaćaju LAG-ovi što je naglasio i Ministar poljoprivrede g. Tolušić je na svečanom  potpisivanju Ugovora U Ministarstvu Poljoprivrede. Ministar  smatra da je izuzetno važno uspostaviti dobru suradnju Ministarstva i LAG-ova s obzirom da  LAG-ovi  imaju  bolje  informacije  o problemima i potrebama  svoje lokalne zajednice  te da će Ministarstvo ubuduće raditi na boljoj suradnji sa LAG-ovima   kako bi ostvarilo sve pozitivne učinke LEADER pristupa.

 

 

 

 

 

 

Podmjera 19.1- ZAVRŠENO

 

LAG SAVA  22.11.2016. godine predao je konačni zahtjev za isplatu Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za Podmjeru 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.  Završnim izvješćem LAG SAVA traži povrat od 230.000,00 HRK koje je LAG utrošio za opremanje ureda, tekuće troškove i troškove plaća zaposlenika. Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

LAG-u SAVA je u cjelokupnom razdoblju provedbe Podmjere 19.1. isplaćeno ukupno ​425.904,93 kn

 

 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjera 19.3. “Priprema i

provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjera 19.4. “Tekući troškovi i animacija” u

okviru Mjere 19 “LEADER - CLLD”

LAG SAVA

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Copyright © LAG SAVA. Kreativa - sjedipet.hr.  All Rights Reserved 2016.

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Podmjera 19.1  "Pripremna pomoć u okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

UDIO SUFINANCIRANJA : 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja